navigatie overslaan

Op onze recreatieparken Het Hulsbeek, Het Rutbeek en Het Lageveld kunnen mensen ontspannen, ontmoeten, recreëren en bewegen. Wie gebruikmaakt van de Routenetwerken Twente, fietst, loopt of rijdt langs de mooiste plekken in het Twentse landschap. Wij dragen bij aan de vitaliteit van de inwoners van Twente en bezoekers en zorgen dat zij kunnen genieten, met oog voor de belangen van omwonenden (zoals bewoners, ondernemers, verenigingen, etc.) en met zorg voor natuur en landschap. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan het Bruto Twents Geluk.

Met vakmanschap maken wij dit (samen met onze vrijwilligers) mogelijk door duurzaam beheer en onderhoud van de parken en de routenetwerken. Kwaliteit (schoon, mooi en bereikbaar) en (sociale) veiligheid staan daarbij voorop. We zijn gastheer voor onze bezoekers en wij zorgen, in nauwe samenwerking met ondernemers en organisatoren, voor doorontwikkeling van het voorzieningenaanbod en een jaarbrede agenda van activiteiten.

Koersdocument

We vertellen graag over onze strategische koers en hoe we de komende jaren verder werken aan het Bruto Twents Geluk. Daarom is ons koersdocument een belangrijke leidraad. Het zorgt voor een betere focus in ons werk. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om telkens te toetsen of we met de juiste dingen bezig zijn. We hebben onze koers ook getoetst bij onze belangrijkste stakeholders, zoals gemeenten, ondernemers en andere recreatiepartners in Twente.

Visie recreatieparken Twente

Vol trots kijken we terug naar de ontwikkelingen rondom de visie van onze drie recreatieparken. We hebben gesprekken gevoerd met diverse organisaties en ondernemers om een solide basis te leggen voor de toekomst van onze parken. Onze visie gaat uit van het Bruto Twents Geluk, waarbij toerisme en recreatie als middel dienen om sociaal-maatschappelijke opgaven aan te pakken. We willen de parken laagdrempelig houden en toegankelijk voor zowel de eigen inwoners als bezoekers van buiten de regio.↵

Visie Routenetwerken Twente

Er is in de afgelopen jaren een enorme slag gemaakt om het aantal routes uit te breiden, de kwaliteit van paden te verbeteren, verschillende deelroutes met elkaar te verbinden en de bewegwijzering en navigatie voor gebruikers aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. In ons visiedocument beschrijven we de doelen, werkwijze, koers en uitdagingen van Routenetwerken Twente.