navigatie overslaan

Recreatieschap Twente bevindt zich in een uitdagend speelveld. De behoefte van inwoners en bezoekers aan recreëren en ontspannen in Twente groeit nog steeds door. Daarnaast groeit de groep senioren die letterlijk meer vrije tijd heeft. Naast meer vrije tijd zorgen ook meer warme dagen ervoor dat mensen onze recreatieparken Het Hulsbeek, Het Rutbeek en Het Lageveld of bosrijke routenetwerken opzoeken. Hetzelfde geldt voor de populariteit van buitenspelen. De recreatieparken in Twente bieden hiervoor ontspanning te midden van natuurpracht. Deze veelzijdige locaties zijn ideaal voor recreatie, wandel- en fietstochten voor zowel lokale bewoners als bezoekers van buiten de regio. Recreëren verbindt, je wilt er vaak samen op uit, ook als je minder mobiel bent. Steeds meer mensen willen bovendien bewust en gezond leven, met voldoende beweging, waarvoor onze routenetwerken volop kansen bieden.

Kernwaarden

Plezier & passie

Gelukkige medewerkers met uitdagend werk en tevreden inwoners, bezoekers en toeristen, maar ook ondernemers die op of langs onze locaties een goede boterham kunnen verdienen, daar doen we het samen voor. Plezier en passie gaan daarin hand in hand, want een ontspannen sfeer leidt tot effectieve samenwerking en een enorm positieve uitstraling naar alle partners in het Twentse recreatieveld. Met gedrevenheid, Twentse nuchterheid, collegialiteit en de kunst van het relativeren leveren we een belangrijke bijdrage aan het Bruto Twents Geluk.

Kernwaarden

Klantgericht & dienstbaar

Bij alle stappen die we zetten, staan de recreanten op de Routenetwerken en de bezoekers van de parken centraal, want zij zijn onze belangrijkste klanten. We luisteren naar hun wensen en houden daar rekening mee bij de doorontwikkeling van onze producten. Tegelijkertijd bieden we ruimte en creativiteit aan onze permanente recreatieondernemers, verenigingen en scholen die activiteiten organiseren en organisatoren van evenementen. We stellen ons, binnen de mogelijkheden, dienstbaar op om hun (zakelijke) kansen te helpen realiseren. Met toegewijde aandacht voor klant, ondernemer, product en elkaar leveren we bovengemeentelijke meerwaarde.

Kernwaarden

Oplossingsgericht & betrouwbaar

Onze lat ligt hoog, want we zetten vaak extra stappen om te zorgen voor een optimale beleving op onze parken en routenetwerken voor de inwoners en bezoekers in Twente. Dat kan alleen dankzij de grote betrokkenheid van het vaste team en de vrijwilligers; mensen met een groot verantwoordelijkheidsgevoel waarop we kunnen rekenen. We doen het met elkaar en kijken daarbij ook buiten onze eigen functies. We zetten samen de schouders eronder. In die zin werken we ook oplossingsgericht en efficiënt, zodat de meerwaarde voor Twente en de financiële middelen voldoende in balans blijven.

Kernkwaliteiten

Vakkundig & veelzijdig

Onze medewerkers en vrijwilligers zijn bekwaam en hebben verstand van zaken. Hun verschillende kwaliteiten en competenties vormen de bouwstenen van onze organisatie. We zijn trots op ons werk en weten elkaars talenten te benutten. Daarmee hebben we veelzijdigheid en creativiteit in eigen huis en vormen we een klein team, dat alles aan durft te pakken. We zijn wendbaar als het even buiten onze eigen taak of comfortzone ligt. Ons vakmanschap vertaalt zich door in de kwaliteit van onze producten en diensten. Inwoners en bezoekers in Twente profiteren daarvan.

Kernkwaliteiten

Innovatief & grensverleggend

In Twente lopen we voorop als het gaat om alle ontwikkelingen rondom de routenetwerken. Veel van onze ideeën worden overgenomen door andere (overheids)organisaties in het land. Daarbij gaat het om digitale innovaties en duurzaam werken, maar ook om eenduidige keuzes in uitvoering, zoals een gestandaardiseerde schroef en eigen ontwikkelde beugel voor alle informatiebordjes. Daarnaast zetten we digitale technieken in om met één druk op de knop wijzigingen overal tegelijkertijd door te voeren. Dankzij onze praktische inslag anticiperen we snel op ontwikkelingen in ons vakgebied die ons werk aangenamer en efficiënter maken. Er wordt ons door gemeenten en partners zelfs gevraagd om fietspaden en andere routenetwerken over te nemen en soms werken we ook letterlijk over grenzen heen in onze samenwerking met Grafschaft Bentheim en Munsterland.

Kernkwaliteiten

Samenwerking & verbinding

We werken in opdracht van de 14 Twentse gemeenten en dus de besturen en inwoners. Zij geven richting, op basis van onze professionaliteit en meerwaarde voor de gehele Twentse recreatiesector. Wij faciliteren de gemaakte keuzes, delen kennis en zorgen voor een kwalitatieve uitvoering. Dat alles in nauwe verbinding met het toeristische bedrijfsleven, maar ook dorpsbelangen en andere maatschappelijke organisaties. We brengen mensen samen en verbinden initiatieven.