navigatie overslaan

Recreatieschap Twente is de organisatie voor beheer en exploitatie van de Twentse recreatieve voorzieningen. Naast de functie van dagrecreatie vervullen de Twentse recreatieparken een bredere rol en leveren zij indirect en direct een bijdrage aan de leefbaarheid en vrijetijdsbesteding in Twente. De recreatieparken trekken jaarlijks ruim 1.200.000 bezoekers en zijn daarmee grote trekpleisters in Twente. Het netwerk van de fietspaden en de kwalitatief hoog aangeschreven routesystemen in Twente worden zeer intensief gebruikt en vormen bovendien voor de toerist een belangrijk criterium om Twente te kiezen voor een (korte) vakantiebestemming.

Recreatieschap Twente

Recreatieschap Twente exploiteert en beheert de recreatieparken Het Hulsbeek, Het Rutbeek en Het Lageveld. De organisatie speelt een centrale rol in duurzaam beheer en behoud van de natuurlijke waarde, waardoor deze parken waardevolle plekken zijn voor ontspanning en harmonie tussen mens en de natuur. Tevens ontwikkelt en onderhoudt de organisatie een uitgebreid netwerk van 380 kilometer aan fietspaden en 11.000 kilometer recreatieve routes in Twente.

Meer informatie >

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door veertien vertegenwoordigers vanuit de colleges van burgemeester en wethouders van de veertien Twentse gemeenten. Het bestuur vergadert een aantal keren per jaar en stelt de begroting vast, alsmede de jaarrekening.

Meer informatie >

Visie & jaarplan

Op onze recreatieparken Het Hulsbeek, Het Rutbeek en Het Lageveld kunnen mensen ontspannen, ontmoeten, recreƫren en bewegen. Wie gebruikmaakt van de Routenetwerken Twente, fietst, loopt of rijdt langs de mooiste plekken in het Twentse landschap. Hiermee dragen wij bij aan de vitaliteit van de inwoners van Twente en bezoekers en zorgen dat zij kunnen genieten, met oog voor de belangen van omwonenden (zoals bewoners, ondernemers, verenigingen, etc.) en met zorg voor natuur en landschap.

Meer informatie >