navigatie overslaan

Toegankelijkheid

Recreatieschap Twente streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Recreatieschap Twente.

hoofddomein:
https://www.recreatieschaptwente.nl

subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
https://www.routenetwerkentwente.nl/
https://www.hethulsbeek.nl/
https://www.hetrutbeek.nl/
https://www.hetlageveld.nl/

Vragen en/of opmerkingen?

Ervaart u een probleem met de toegankelijkheid van deze website, laat het ons dan weten.