navigatie overslaan

Wij brengen als regisseur en verbinder mensen en initiatieven samen die van meerwaarde zijn voor het Twente-brede recreatieaanbod en daarmee voor de vrijetijdseconomie in de regio. Een goede samenwerking met onze partners is daarvoor de belangrijkste basisvoorwaarde.

Onze partners