navigatie overslaan

Project

ProRail/gemeente Hof van Twente hebben de ambitie om de Niet Actief Beveiligde Overwegen op te heffen of te beveiligen. Wat betekent dat voor de routes...

Vaste omleiding Kooidijk, Markelo

Er ligt een voorstel om de omleiding definitief te maken voor de brug bij het spoor aan de Kooidijk in Markelo. Dit om mountainbikers een alternatief te bieden die de brug niet willen nemen. Het voorstel is gebaseerd op de route die werd gebruikt toen de brug werd gebouwd. Voor zowel mountainbikers als fietsers zal straks de doorgaande route via de brug worden aangegeven en komt er een omleidingsroute (bypass) om de brug heen als alternatieve route via de Kooidijk en Stationsweg. De nieuwe bebording geeft mountainbikers de keuze om de brug te nemen of eromheen te gaan. Ook wordt het bordje hoger aan de paal gehangen, omdat het nu nauwelijks zichtbaar is door grasgroei. Tot die tijd zijn de tijdelijke omleidingen nog even actief.

De fiets-, wandel- en mountainbikeroute omgeleid

Op dit moment zijn bij knooppunt 36 de Oranjefietsroute, de mountainbikeroute van Markelo en de wandelroutes Schipbeekpad (wit-blauw), LAW Overijssels Havezatenpad (wit-rood), Stokkum (rood), Stokkum (blauw), Westerflier (rood) en Westerflier (rood) nog omgeleid. We houden de werkzaamheden van ProRail in de gaten.

omschrijving
omschrijving

Werkzaamheden duren langer

Het NABO-programma had als doelstelling in 2023 alle 180 openbare en openbaar toegankelijke NABO te hebben aangepakt. Dat streven was ambitieus, gelet op de complexe verhoudingen rondom overwegen. Het aanpakken van NABO is lastiger gebleken dan ProRail in eerste instantie inschatte, onder meer door verschillen van inzicht tussen ProRail en belanghebbenden.

Aanpassingen mountainbikeroute Markelo

Vanaf half augustus 2023 is er gestart met de werkzaamheden. De mountainbikeroute is op deze plekken omgeleid door onze buitendienst om geen belemmering te zijn voor de werkzaamheden.

 • De spoorovergang nabij de Kooidijk werd vervangen door een brug, zie afbeelding. Deze kan lopend, met de fiets, gepasseerd worden. Dit was de enige geboden optie om de single track aan het Twentekanaal te behouden.
 • De overweg nabije de Herikervlierweg werd vervangen door een tunnel. Ook deze moet lopend, met de fiets, gepasseerd worden, dit vanwege de breedte van de tunnel en het voetgangerspad welke ook gebruikmaakt van deze tunnel.
  Kooidijk
  Kooidijk

Overzicht maatregelen/werkzaamheden

 • NABO Kooidijk | Markelo Opheffen, realisatie voetgangersbrug, het fiets- en paardennetwerk wordt verlegd via de Stationsweg.
 • NABO zijweg Herikervlierweg/Stokkumervlierweg | Markelo Opheffen, realisatie voetgangerstunnel.
 • NABO IJsbaanweg | Goor Opheffen, realisatie van verbindingspaden naar de fiets/voetgangerstunnel bij de Heijinksweg.
 • NABO Heijinksweg | Goor Opheffen, realisatie tunnel voor wandelaars en fietsers.
 • NABO Zompepad | Goor Opheffen, realisatie verbindend voet-/fietspad tussen het bestaande beveiligde stationsoverpad en het Zompepad.
 • NABO Grensweg West | Goor Opheffen, realisatie fietspad en calamiteitenontsluiting aan de noordzijde van het spoor tussen Grensweg West en Grensweg Oost.

Goor, Markelo, Ambt-Delden: Aanpak dertien overwegen

In Nederland zijn Niet Actief Beveiligde Overwegen, kortweg NABO. Dit type overweg wordt niet afgesloten door middel van slagbomen. In de gemeente Hof van Twente liggen dertien NABO's. De gemeente telt nu nog de meeste onbeveiligde overwegen van Nederland. ProRail en de gemeente Hof van Twente hebben de ambitie om deze overwegen op te heffen of te beveiligen. In 2023 zullen al deze openbaar toegankelijke NABO’s op het reizigersnet worden aangepakt. De werkzaamheden hebben invloed op de routes, zo ook twee spooroverwegen van de mountainbikeroute Markelo en diverse fietsroutes.