Bosrandenproject

Bosrandenproject draagt bij aan biodiversiteit. In de week van 5 december wordt gestart met zaagwerkzaamheden op recreatiepark Het Hulsbeek.
Door deze werkzaamheden kan het voorkomen dat paden tijdelijk worden afgesloten.

De werkzaamheden zijn onderdeel van het bosrandenproject dat als doel heeft de biodiversiteit op het park te vergroten. Op informatieborden kunnen bezoekers lezen en zien wat de effecten zijn van het bosrandenproject op de natuur. De zaag- en uitrijwerkzaamheden duren tot en met medio februari 2023.

Het project
Met het bosrandenproject wordt de biodiversiteit op recreatiegebied het Hulsbeek vergroot. Het accent ligt op de verbetering van de leefomstandigheden voor de kleine ijsvogelvlinder. Daarnaast zal de biodiversiteit en afwisseling in de breedte toenemen en zullen andere in het gebied voorkomende soorten insecten, vogels, reptielen zoals de levendbarende hagedis en zoogdieren waaronder vleermuizen meeprofiteren van dit project. Door de uitvoering van dit project wordt daarnaast openheid gemaakt tussen heideterreinen in het zuiden en de Gammelkerbeek in het noorden. Hierdoor wordt een verbinding tussen open natuurterreinen gerealiseerd, ingericht met structuurrijke bosranden.

Wat wordt en is gedaan?
Al vanaf het begin van 2022 is de maaifrequentie verminderd om de biodiversiteit (bloeiende planten)te bevorderen in de berm- en grasstroken.
In het kader van duurzaamheid wordt gezorgd voor zo weinig mogelijk transportbewegingen over de weg en gaat gezaagd hout naar de lokale houtzagerij in Oldenzaal. Als de bomen te dik zijn (diameter maximaal: 80 cm) zijn deze niet meer geschikt voor de houtzagerij.
Een aantal mooie dikke exemplaren worden aangemerkt als toekomstboom. Deze bomen zijn van betekenis voor natuur, verjonging en/of beleving dus voorbestemd om oud te worden en mogen een lange tijd een rol in het bos blijven spelen.
Naast het bosrandenproject is ook op andere manieren aandacht voor de verbetering van de natuurwaarden op Het Hulsbeek. Eind november is op Springerheuvel een Mammoetboom gepland.
Voor het eind van dit jaar wordt de poel nabij het evenemententerrein vergroot en een nieuwe poel aan de Binnenweg aangelegd. Deze poel moet ervoor zorgen dat het rabattenbos hersteld van verdroging.

Wat merkt de parkbezoeker
Voor de bezoekers van Het Hulsbeek wordt zichtbaar dat langs de wandelpaden en klootschietbaan over een breedte van 10 meter alle naaldbomen en diverse hoge loofbomen worden verwijderd. Tevens wordt de Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik afgezet.
De eerste 1-3 meter aan beide zijden van de klootschietbaan fungeren als bloemrijke strook. Vochtige plaatsen met veel kamperfoelie
worden ontzien van kap. Om de groei van de struweelranden te bevorderen worden struweelsoorten aangeplant zoals hazelaar, lijsterbes en vuilboom.
De bezoeker zal na enkele jaren meer vogels horen, bloeiende planten zien en de diversiteit van natuur beleven.

Projectplan bosranden beheer Hulsbeek

Delen