Fietspaden

Recreatieschap Twente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de recreatieve fietspaden binnen de 14 Twentse gemeenten. Daarbij gaat het om ongeveer 400 km fietspad, die beheerd en onderhouden moet worden.

Onderhoudswerkzaamheden aan de recreatieve fietspaden die uitgevoerd worden zijn:

 • Regelmatige inspectie
 • Schaven en onder profiel leggen van de half verharde paden
 • Op breedte houden van de paden (ongeveer 1,20 m. breed)
 • Leveren en aanbrengen half verharding (Grauwacker 0-12 flagcorn,3- jaarlijks)
 • Tussentijds leveren en aanbrengen half verharding (opvullen gaten)
 • Leveren en plaatsen van afscheidingspalen tussen (zand) weg en fietspad, gekloofde of ronde eiken palen, tussenafstand 30 of 40 meter.
 • Herstelwerkzaamheden aan half verharding en afscheidingspalen zoals:
  • ┬áherstel mollengangen/uitspoelingen
  • egaliseren en profileren van half verharding
  • herplaatsen van scheef gereden palen (stand correctie)
  • vervangen van ondeugdelijke palen
  • op breedte houden van het fietspad
  • Verwijderen van blad in het voor- en najaar.
 • Vegen van paden die voorzien zijn van een gesloten verharding, 2 x per jaar
 • Borstelen van randen op de verharde paden, 1 x per jaar
 • Onkruidbestrijding (dmv schoffelen)
 • Maaien van bermen tot een breedte van 0,80 m (3 maairondes, in mei, eind juni en begin september)
 • Bijmaaien rondom de afscheidingspalen na de maairondes.
 • Snoeien van overhangende takken (die voor de fietspadgebruiker belemmerend zijn)
 • Snoeien van braam en houtopslag (die voor de fietspadgebruiker belemmerend zijn)
 • Dichten van lichte scheuren in asfaltpaden
Delen