Agenda en verslagen

Op deze pagina worden de agenda's en bijbehorende stukken van het bestuur geplaatst.

Bestuur Recreatieschap Twente 12 januari 2022

Bestuur Recreatieschap Twente 20 april 2022

Bestuur Recreatieschap Twente 6 juli 2022

Bestuur Recreatieschap Twente 7 december 2022

Delen