Doelstelling

Doelstelling is het vergroten van het maatschappelijk gebruik door het verder ontwikkelen van de parken en de routes. De parken moeten niet alleen bezocht worden bij warme dagen en voor toerisme, maar ook door het aanbieden van werkzaamheden voor kwetsbare groepen bij het onderhoud, opleidingen (ROC) en door bijvoorbeeld de parken te gebruiken voor evenementen en deze een proeftuin te laten zijn voor toepassing van nieuwe ontwikkelingen (innovatief onderzoek).

De tweede doelstelling is het verbeteren van de kostendekkendheid van de parken. Deze kostendekkendheid  is in de afgelopen jaren flink gestegen en dient nog verder te worden verhoogd. Voor de recreatieparken zijn hiervoor ook mogelijkheden door het aantrekken van extra erfpachters en evenementen, door het innen van parkeergelden en het laten ontwikkelen van een bungalowterrein. Daarnaast zijn er besparingen door intensieve samenwerking. Voor de routes en de fietspaden zijn de verdienmogelijkheden zeer beperkt (qua aard zijn dit overheidstaken).

Delen